OYUNLAR

OYUNLAR

 

ERTUĞRUL’A BAKINIZ :

 

Çocuklar el ele tutuşup, ayakta halka olurlar. Sayışma ile önceden seçilen ebe halkanın ortasına çömelir. Çocuğun ismi ile şarkıya başlanır;

            “Ertuğrul’a bakınız,

             Top tüfek atınız.

             Ne hoş gülüyor,

             Bizi süzüyor.”

Şarkı bitiminde bir başka çocuk ortaya geçer ve çömelir. Diğer çocuklar onun ismi ile şarkıya başlar.

            “Ayşe’ye bakınız……..”

şarkıyı söyleyen çocuklar hareketlerini taklit eder (Bakma, top tüfek atma, gülme vb).

 

 

TOP YAKALAMA OYUNU :

 

            Çocuklar elele tutuşarak büyük bir halka olurlar. Öğretmen ortaya geçer. Elindeki topu sıra ile ayakta bekleyen çocuklara atar. Çocukların yakalamasını ister. Topu yakalayan çocuk, tekrar öğretmene atar. Çocukların ismi söylenerek, birbirlerini tanımalarına yardımcı olunabilir. Oyun çocukların ilgisine göre devam eder.

 

 

MİÇO :

 

            Çocuklar elele tutuşarak, ayakta halka olurlar. Şarkılı sözleri eşliğinde taklidi hareketleri ile oyun halkada oynanır.

 

            “Miço nerden geliyor?  Harmanlıktan aşağı  } 2

            Oyna da Miço oyna

            Zıpla da Miço zıpla

            Miço gözlerin nerede? Fıldır fıldır yerlerde  } 2

            Oyna da Miço oyna

            Zıpla da Miço zıpla

            Miço ellerin nerede? Kıvrım kıvrım bellerde  } 2

            Oyna da Miço oyna

            Zıpla da Miço zıpla

 

 

YAĞ SATARIM :

 

            Çocuklar elele tutuşup halka olarak yere bağdaşa geçerler. Önceden sayışma ile seçilen ebe, elinde bir mendille halkanın etrafında dolaşmaya başlar. Bu sırada oturan çocuklar hep birlikte

            “Yağ satarım, bal satarım,

            Ustam ölmüş, ben satarım,

            Ustamın kürkü sarıdır,

            Satsam on beş liradır,

            Zambak , zumbak, dön arkana iyi bak” } 2 şarkısını söyler.

 

            Ebe halkanın dışında yürürken elindeki mendili şarkının bitiminde bir arkadaşının arkasına gizlice bırakır. Yürümeye devam eder. Arkadaşı farkına varırsa mendili alır ve ebenin arkasından koşmaya başlar. Ebe yakalanmadan, kalkan arkadaşının yerine oturmaya çalışır. Yakalanırsa yine ebe olur.

 

 

KAHKAHA OYUNU :

 

            Çocuklar masaya veya minderlere oturur. Öğretmen elinde bir nesne ile çocukların göreceği bir yere oturur. Eline bir nesne alır. Öğretmen elindeki nesneyi havaya doğru atar ve yakalar. Çocuklar bu sırada (nesne havada iken) gülmeye başlar. Öğretmen nesneyi tutunca gülmemeleri gerekir. Halen gülmeyi devam ettire n olur ise bir süre oyun dışı kalır. Yanılmadan oyunu tamamlayan, oyunun galibi sayılır ve lider oyuncu olma hakkını kazanır.

 

 

BİR GÜN OKULA GİDERKEN :

 

            Çocuklar ayakta büyükçe bir halka olur ve birbirlerinin sırtını görecek şekilde sıralanırlar. Şarkılı sözler eşliğinde, taklidi hareketlerle halkada yürünerek oyun ıynanır.

 

            “Bir gün okula giderken,                                   Bir gün okula giderken,

            Her şeye dikkat ederken,                                 Her şeye dikkat ederken,

            Önden bir kız atladı,                                         Yolda süslü bir hanım,

            Topu düştü patladı.                                          Yürüdü adım, adım.

            Pat pat pat, pat pat pat,                                   Tral lal la, tral lal la,

            Pat pat pat, pat pat pat.                                   Tral lal la, tral lal la,

 

            “Bir gün okula giderken,                                  Bir gün okula giderken,

            Her şeye dikkat ederken,                                Her şeye dikkat ederken,

            Yolda bir ihtiyarcık,                                         Borozanlılar, atlılar

            Yürüdü yavaşçacık                                          Tozu dumana kattılar

            Hım hım hım, hım hım hım,                               Düt düt düt, düt düt düt

            Hım hım hım, hım hım hım.                               Düt düt düt, düt düt düt

 

 

GECE - GÜNDÜZ :

 

            Çocuklar masa çevresindeki sandalyelere otururlar. Öğretmenin komutu ile şaşırmadan oyunu tamamlamaya çalışırlar. Öğretmen “gece” deyince uyuma hareketi, “gündüz” deyince uyanma hareketi yaparlar. Yanılmadan oyunu tamamlayan, komut verme hakkına sahip olur ve oyunu kazanmış sayılır.

 

 

 

 

 

 

 

SİNCAP :

 

            Çocuklar yarım daire şeklinde ayakta dururlar. Yüzleri öğretmene dönük olur. Şarkı sözlerine uygun temsili hareketlerle oyun oynanır.

 

            “Şu ağacın tepesinde, sincaplar oynaşıyor. (2)

            Palamut, ceviz bulunca, yuvasına taşıyor.  (2)

            Dik dik dik diri dik  (eller belde yerinde zıplanır)

            Dik dik dik dik, dik diri dik (eller dizlere vurulur)

            Şu ağacın tepesinde, sincaplar oynaşıyor    (2)

            Fındık, fıstık bulunca, hepsi birden coşuyor.      (2)   (oynama hareketi)

            Dik dik dik diri dik  (eller belde yerinde zıplanır)

            Dik dik dik dik, dik diri dik (eller dizlere vurulur)

 

 

KUTU KUTU PENSE :

 

            Çocuklar elele tutuşarak, ayakta halka olurlar. Halkada yürüyerek şarkı sözlerini söylerler;

 

            “Kutu kutu pense,

            Elmamı yerse

            Arkadaşım  ……….,

            Arkasını dönse.”

 

            İsmi söylenen çocuk halkada arkasını dönerek yürür. Tüm çocuklar arkasını dönünce, ilgi ve isteğe göre aynı şekilde şarkı sözü “önüne dönse” diye değiştirilerek oyun sürdürülebilir, yada en sonunda “bütün çocuklar önüne dönse” diye oyun tamamlanır.

 

 

DEVE - CÜCE :

 

            Tüm çocuklar oyun alanında birbirine çarpmayacak şekilde yerleşir. Öğretmenin komutuna göre çömelme ve ayakta durma hareketleri ile oyun oynanır. Öğretmen “dev” dediğinde çocuklar ayakta ve kolları yukarı doğru uzanmış şekilde dururlar. “Cüce” dendiğinde çömelip, otururlar. Yanılan bir süre oyun dışı kalır. Yanılmayan oyunu kazanmış sayılır.

 

 

AH BENİM TURNAM :

 

Çocuklar elele ayakta halka olurlar. Şarkı sözleri eşliğinde hareketler yapılır.

 

            Ah benim turnam, yeşil başlı turnam. (halkada elele tutuşarak yürünür)

            Otur dersem oturur,       (çömelme hareketi yapılır)

            Kalk dersem kalkar.      (kalkma hareketi yapılır)

            Büzül dersem büzülür,  (elele halkada içe doğru yürünür)

            Süzül dersem süzülür.   (elele halkada dışa doğru yürünür)

            Darıl dersem darılır,      (eller bağlanarak, sırt sırta dönülür)

            Sarıl dersem sarılır.       (yandaki arkadaşına sarılırlar)

Ellerimizle, şap şap şap,          (el çırpılır)

Ayaklarımızla rap rap rap.       (ayaklar yere vurulur)

Bir şöyle, bir böyle,                 (eller belde bir sağa, bir sola dönülür)

Dans edelim seninle.               (kol kola girilip, dans edilir)

 

 

YAKALA – BIRAK OYUNU :

 

            Çocuklar mindere otururlar. Ellerine birer lego veya dolgu oyuncak alırlar. Öğretmenin söyleyeceği “yakala – bırak” komutuna göre, oyuncağı tutar veya yere bırakırlar. Yanılanlar oyundan çıkar. Yanılmadan oyunu tamamlayan kazanır.

 

 

YAPTIĞIMI YAP :

 

            Çocuklar ayakta öğretmenin komutunu bekler. Öğretmen “el çırp, ellerini yukarı kaldır, parmak şıklat, vb.” komutlar verir. Çocukların yanılmadan komutu yerine getirmeleri istenir. (Çocukları yanıltmak için öğretmen komuttan farklı hareketler yapabilir. Örn; ayağını kaldır der. Fakat parmağını şıklatır)

 

 

KULAKTAN KULAĞA OYUNU :

 

Yan yana “C” şeklinde dizilen sandalyelere oturulur. Öğretmen en baştaki çocuğun kulağına basit bir kelime veya cümle söyler. Çocuk duyduğu kelimeyi diğer arkadaşları duymadan yanındaki arkadaşının kulağına fısıldar. Oyun kelimenin en son kişiye doğru iletilmesi şeklinde oynanır. En sondaki kişi kelimeyi yüksek sesle söyler. Eğer kelime doğru ise o en başa geçer. Ayrıca kelime yanlış ise yavaş yavaş başa doğru dönülerek kelimeyi farklı söyleyen bulunur. Yanlışı ileten en sona geçer. Oyun böyle devam eder.

 

 

 ÇİFTÇİ ÇUKURDADIR :

 

            Çocuklar ayakta elele tutuşarak büyük bir halka yaparlar. Önceden sayışma ile seçilen bir çocuk “çiftçi” olarak halkanın ortasında durur. Şarkı sözleri söylenirken hep birlikte halkada yürünür. “Çiftçi hanımını aldı” sözü söylenince, halkanın ortasındaki çiftçi, halkadaki çocuklardan birini halkanın içine alır. Karşılıklı elele tutuşarak halka içinde yürürler. En son içerideki küçük halkaya giren bir sonrakini seçer böylece oyun sürer.

 

            En sonunda fare adını alan çocuk dıştaki halkadan bir arkadaşını “peynir” seçer peynir olan çocuk iki halkanın da ortasına yani en içe geçer. “Peynir yalnız kaldı” sözleri söylenirken, el çırparak halkada zıplanır. İsteğe ve çocukların ilgisine göre yeni çiftçi seçilerek oyun sürdürülür.

 

Şarkı sözleri :

            Çiftçi çukurdadır (2)                                        Dadı köpeğini aldı (2)

            Haydi peri kızı                                     Haydi peri kızı

            Çiftçi çukurdadır                                             Dadı köpeğini aldı

 

 

            Çiftçi hanımımı aldı (2)                         Köpek kedisini aldı (2)

            Haydi peri kızı                                     Haydi peri kızı

            Çiftçi hanımımı aldı                                          Köpek kedisini aldı

 

            Hanım çocuğunu aldı (2)                                  Kedi fareyi aldı (2)

            Haydi peri kızı                                     Haydi peri kızı

            Hanım çocuğunu aldı                                       Kedi fareyi aldı

                       

            Çocuk dadısını aldı (2)                         Fare yalnız kaldı (2)

            Haydi peri kızı                                     Haydi peri kızı

            Çocuk dadısını aldı                                          Fare yalnız kaldı

 

                                               Peynir yalnız kaldı (2)  (el çırpılarak zıplanır)

                                               Haydi peri kızı

                                               Peynir yalnız kaldı

 

 

KİM YOK OYUNU :

 

            Çocuklar minderlere otururlar. Sayışma ile bir ebe seçilir. Ebenin gözleri kapatılır. Ebenin haberi olmadan sınıftan bir arkadaşı sınıfın dışına çıkarılır. Sonra ebe gözleri açar. Ebeye çocuklar “kim yok?” diye sorarlar. Arkadaşlarını inceleyen ebe üç tahminde bulunur. Bilirse dışarıdaki arkadaşı ebe olur. Bilemezse yine kendisi ebe olur. Oyun tüm çocuklar ebe oluncaya dek veya çocuklar sıkılıncaya kadar oynanır.

 

 

BEN KİMİM? :

 

            Bir ebe seçilerek gözleri bir fular bağlanarak kapatılır. Sonra gruptan bir arkadaşı ebenin yanına gelerek “ben kimim?” diye sorar. Ebe onu sesinden tanıyıp, ismini söylemeye çalışır. Tanımasına yardımcı olmak için diğer arkadaşları basit ipuçları verebilir. (Sarı saçlı, erkek, mavi gözlü …vb.)

            Tanıyamazsa bir kez daha ebe olur. Tanırsa diğer arkadaşı ebe olur. Diğer çocuklar da ebe oluncaya dek oyun sürer.

 

 

ÇÖMLEĞİNDE NE VAR? :

 

            Oyun için halka olunup, yere oturulur. Sayışma ile ebe seçilir. Ebe halkanın etrafında dolaşıp istediği bir arkadaşının omzuna dokunarak “çömleğinde ne var?” sorusunu yöneltir. Çocuk “yağ var, bal var” diye cevap verir. Ebe “satar mısın?” diye sorar. Çocuk “satmam” diye cevap verir. Ebe bu kez çocuğun omzuna yavaşça dokunup “al, öyleyse sen oradan, ben buradan” deyip parmağı ile kendisinin ve çocuğun halka etrafında gideceği (ters yönde olmalı) yönü gösterir. Ebe kendi yönünde koşmaya başlar. Çocukta yerinden kalkıp ebenin ters yönde koşar. Çocuğun kalktığı yere ebe önce gelip oturursa ebelikten kurtulur. Yeni ebe seçilerek oyuna devam edilir.

 

 

 

 

KURT BABA :

 

            Sayışma ile bir kurt seçilir. Diğerleri kuzu olur. Çocuklar ayakta elele tutuşarak halka olurlar. “Kurt baba” halkanın ortasına geçer. Şarkının sözlerine göre hareket edilir. Halkadaki çocuklar şöyle söyler.

 

            Elimi yüzümü yıkıyorum  (Uyanma ve el yüz yıkama hareketi yapar)

            Nakarat

            Dişlerimi fırçalıyorum  (Diş fırçalama hareketi yapar)

            Nakarat

            Giysilerimi giyiyorum  (Giyinme hareketi yapar)

            Nakarat

            Sizleri yakalamaya geliyorum  (Halkadaki çocuklar kaçar, kurt baba yakalamaya çalışır)

 

                        Ormanda gezilirken,

                        Kurt babaya rastlamışken,           NAKARAT

Kurt baba ne yapıyorsun?

 

 

ÖĞRENMEK Mİ İSTİYORSUN?

 

            Çocuklar elele tutuşup, ayakta halka olurlar. Ellerini bırakırlar. Çocuklar şarkı sözlerine uygun taklidi hareketlerle oyunu oynarlar. Meslek isimleri çoğaltılabilir.

 

            Öğrenmek mi istiyorsun,

            Bir küçük kız ne yapar?

            O sallar bebek, o sallar bebek,

            Bebekler hep fır döner. (çocuklar halkada kendi etrafında bir kere döner.)

           

            Öğrenmek mi istiyorsun,

            Bir küçük bay ne yapar?

            Kamçı şaklatır, kamçı şaklatır,

            Kamçıları hep fır döner. (Çocuklar dönerler)

           

            Öğrenmek mi istiyorsun,

            Bir anne hep ne yapar?

            O sökük diker, o sökük diker,

            Çocuklar hep fır döner. (Çocuklar dönerler)

           

            Öğrenmek mi istiyorsun,

            Bir yorgun baba ne yapar?

            O kahve içer, o kahve içer,

            Dumanı hep fır döner. (Çocuklar dönerler)

                                                    

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !